Ailbertus van Antoing

 

In 1104 verscheen in het Land van Rode de jonge priester Ailbertus van Antoing (B) met zijn twee broers. Geleid door een visioen hadden zij huis en haard verlaten om neer te strijken in deze contreien en er een leven te leiden van gebed en ascese. Van graaf Adelbert van Saffenberg uit Mayschoß aan de Ahr, eigenaar van de burcht van ’s-Hertogenrode (het huidige Herzogenrath), kreeg Ailbertus grond waarop hij een eenvoudig onderkomen en een houten kapelletje bouwde. De rijke Embrico van Mayschoß sloot zich met zijn gezin aan bij Ailbertus en schonk al zijn bezittingen aan de kleine gemeenschap. In 1106 begonnen ze met de bouw van de crypte en legden de fundamenten voor de toekomstige kloosterkerk. Na onenigheid met Embrico over de te besteden gelden heeft Ailbertus in 1111 Rode verlaten en is hij vertrokken naar Clairefontaine (F.) waar hij een nieuwe stichting deed en welke zich na de dood van Ailbertus zal aansluiten bij de Orde van Prémontré. In 1122 wenst Ailbertus nog één keer Kloosterrade te zien: op de weg daar naar toe, wordt hij echter ziek en overlijdt hij in Sechtem bij Bonn, op 19 september.

 

Stichting Kloosterrade/Rolduc

 

Met zijn overlijden kwam voor Ailbertus een einde aan een rusteloos leven, alsmaar op zoek naar de evangelische volmaaktheid, m.n. de navolging van Christus in Zijn armoede-ideaal. Rolduc mag Ailbertus dankbaar zijn voor zijn voorbeeld in deugdzaamheid en ook voor zijn stichting, want in de loop der eeuwen is deze uitgegroeid tot het grootste abdijcomplex van de Benelux en tot één van de UNESCO top-100 monumenten van Nederland. De eerste 700 jaar woonden en werkten in de abdij Kloosterrade, reguliere kanunniken. Dit zijn priesters van het gemene leven onder de Regel van de H. Augustinus (daarom worden deze religieuzen ook wel aangeduid met de benaming Augustijner Koorheren). Met de Franse Revolutie kwam er een einde aan deze verdienstelijke kloostergemeenschap en lag het complex enige tijd leeg. Van 1831 tot 1840 was in Rolduc een kleinseminarie van het Bisdom Luik gevestigd. Na de Belgische afscheiding vertrok dit kleinseminarie naar Sint-Truiden en werd Rolduc een internaat met Gymnasium en HBS. Vanaf 1946 was het weer uitsluitend een kleinseminarie, maar nu voor het Bisdom Roermond. In 1970 werd besloten om het internaat te sluiten en in 2011 de middelbare school. Heden ten dage biedt Rolduc hotel-accommodaties, conferentiezalen en een brasserie met buitenterras én is er het grootseminarie van het bisdom Roermond gevestigd.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb