De Stichting

De Stichting Ailbertus Rolduc behartigt de belangen van het geestelijk erfgoed dat Ailbertus heeft nagelaten en promoot zij actief het proces tot zalig- en heiligverklaring. Daarvoor is geldelijke steun onmisbaar. Naast de verkoop van kaarsen met de afbeelding van Ailbertus en zijn biografie, zijn donaties zeer welkom. De Stichting staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

zie: http://www.transparante-anbi.nl/product/embed/1741

 

Doelstelling

 

De stichting heeft ten doel:

- het versterken van de verering van Ailbertus van Antoing, stichter van Kloosterrade/Rolduc bij Kerkrade/Herzogenrath in huidig Eurode

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door te komen tot een proces van zaligverklaring en eventueel heiligverklaring van de grondlegger van het eeuwenoude monument en instituut Rolduc --> http://www.rolduc.com/

 

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door te komen tot een proces van zaligverklaring en eventueel heiligverklaring van de grondlegger van het eeuwenoude monument en instituut Rolduc.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en overige verkrijgingen en baten.

Het vermogen van de stichting wordt door de penningmeester beheerd volgens de statutaire bevoegdheid. Jaarlijks vindt een externe beoordeling van de jaarstukken plaats en worden de jaarstukken expliciet binnen het stichtingsbestuur geagendeerd, toegelicht, besproken en vastgesteld.

De besteding van gelden vindt uitsluitend plaats aan acties en kosten ter realisatie van de doelstellingen.

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb