Contact:

 

- Voor vragen over Ailbertus en over zijn geestelijk erfgoed: cg.scholtens@t-online.de

- Voor het melden van gebedsverhoringen c.q. wonderen op voorspraak van Ailbertus:

   pastoorgeelen@gmail.com

 

Voor de verspreiding van deze informatie en bevordering van de zaligverklaring zijn we aangewezen op donaties, deze zijn aftrekbaar voor de belasting vanwege onze registratie als Anbi-instelling:

 

IBAN-bankgegevens voor donaties:

Stichting Ailbertus Rolduc

Sparkasse Aachen

DE66 3905 0000 1073 8098 63

BIC: AACSDE33XXX