Onze bestuurssamenstelling

 

Voorzitter:               Catharina G. Scholtens

Penningmeester:      Dr. Ansgar Lerner

Romeins postulator: ZEH Dr. J. Geelen, c.r.l.

Lid:                         ZEH. Dr. Guido J. Rodheudt

 

Overleden lid: Mgr. Dr. Stefaan F. van Calster (0verleden 28-04-'16)

Overleden erelid: Theo Kutsch (overleden 13-6-2019)

Overleden lid: ZEH. Mgr. A. Borghans (overleden 04-12-2014)

Overleden lid: Rob Hamers (overleden 09.02.2024)

 

Leden comité van aanbeveling:

 

- Mgr. Dr. Jean-Pierre Delville:        Bisschop van Luik

- Gouverneur Drs. Theo Bovens:     Oud-commissaris der Koning in Limburg

- Michel Leinders:                          Directeur Rolduc         

- Dr. Benjamin Fadavian:                Burgemeester van Herzogenrath

- Mevr. Dr. Petra Dassen-Housen:    Burgemeester van Kerkrade