Onze bestuurssamenstelling

 

Voorzitter:             Catharina G. Scholtens

Penningmeester:    Dr. Ansgar Lerner

Secretaris:             Rob Hamers, BA

Romeins postulator: ZEH Dr. J. Geelen, c.r.l.

 

lid: ZEH. Dr.Guido J. Rodheudt

overleden erelid: Theo Kutsch (overleden 13-6-2019)

overleden lid: Mgr. Dr.Stefaan F. van Calster+ (0verleden 28-4-'16)

overleden lid ZEH. Mgr. A. Borghans (overleden 4-12-2014)

 

Leden comité van aanbeveling:

 

- Mgr. Drs. Harrie Smeets,             bisschop van Roermond

- Mgr. Dr. Jean-Pierre Delville,        bisschop van Luik

- Mgr. Dr. Heinrich Mussinghoff,     emeritus-bisschop van Aken

- Gouverneur Drs. Theo Bovens,     oud-commissaris der Koning in Limburg

- Dhr. Mr. Drs. Harry Van Beers,      directeur Abdij Rolduc

- Dr. Benjamin Fadavian,                burgemeester van Herzogenrath

- Mevr. Dr. Petra Dassen-Housen,    burgemeester van Kerkrade

- Dhr. Christoph von den Driesch,    oud-burgemeester van Herzogenrath

- Dhr. Jos Som,                              oud-Burgemeester van Kerkrade